SẢN PHẨM BÁN CHẠY

HẢI SẢN SẠCH

CUA BIỂN

350,000.00

THỊT LỢN SẠCH

SƯỜN NON 1KG

20,000.00

HẢI SẢN SẠCH

MỰC NHÁY CỬA LÒ

320,000.00

RAU SẠCH

RAU NGÓT

12,000.00

Sản phẩm mới

20,000.00

KHUYẾN MÃI

THỊT LỢN MÁN

250,000.00
Sale!

GÀ SẠCH

GÀ ĐÔNG TẢO

250,000.00 200,000.00

HẢI SẢN SẠCH

TÔM HÙM

550,000.00

HẢI SẢN SẠCH

MỰC NHÁY CỬA LÒ

320,000.00

HẢI SẢN SẠCH

CUA BIỂN

350,000.00
Sale!

HOA QUẢ SẠCH

NHÃN LỒNG HƯNG YÊN

20,000.00 15,000.00

KHUYẾN MÃI

THỊT BÒ 1KG

200,000.00

Hàng sale

Sale!

KHUYẾN MÃI

BẮP NGÔ

20,000.00 17,000.00
Sale!

GÀ SẠCH

GÀ ĐÔNG TẢO

250,000.00 200,000.00
Sale!

HOA QUẢ SẠCH

NHÃN LỒNG HƯNG YÊN

20,000.00 15,000.00
Sale!

HOA QUẢ SẠCH

ỔI HẢI DƯƠNG

40,000.00 36,000.00
Sale!

KHUYẾN MÃI

RAU MỒNG TƠI 1 BÓ

12,000.00 10,000.00
Sale!

KHUYẾN MÃI

RAU SẠCH LÀO CAI

30,000.00 25,000.00