Showing all 12 results

Sale!

KHUYẾN MÃI

BẮP NGÔ

20,000.00 17,000.00

HẢI SẢN SẠCH

CUA BIỂN

350,000.00
Sale!

GÀ SẠCH

GÀ ĐÔNG TẢO

250,000.00 200,000.00

HẢI SẢN SẠCH

MỰC NHÁY CỬA LÒ

320,000.00
Sale!

HOA QUẢ SẠCH

NHÃN LỒNG HƯNG YÊN

20,000.00 15,000.00
Sale!

HOA QUẢ SẠCH

ỔI HẢI DƯƠNG

40,000.00 36,000.00
Sale!

KHUYẾN MÃI

RAU MỒNG TƠI 1 BÓ

12,000.00 10,000.00
Sale!

KHUYẾN MÃI

RAU SẠCH LÀO CAI

30,000.00 25,000.00
20,000.00

KHUYẾN MÃI

THỊT BÒ 1KG

200,000.00

KHUYẾN MÃI

THỊT LỢN MÁN

250,000.00

HẢI SẢN SẠCH

TÔM HÙM

550,000.00